Trang chủ / Doanh nghiệp / FPT lãi 2.936 tỷ đồng nửa đầu năm

FPT lãi 2.936 tỷ đồng nửa đầu năm

So với chỉ tiêu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, doanh thu thuần và lãi trước thuế của FPT sau nửa đầu năm đã hoàn thành lần lượt 54,4% và 47,3% kế hoạch đề ra.

CTCP Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021.

Theo đó, doanh thuần FPT trong quý II/2021 đạt 8.641,7 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc giá vốn hàng bán chỉ tăng 21,6%, lãi gộp công ty đạt 3.460,4 tỷ đồng, tăng 27%.

Trong kỳ, các chi phí của FPT đều tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính 361,8 tỷ đồng, tăng 241%; chi phí bán hàng gần 830 tỷ đồng, tăng 36,8%; chi phí quản lý doanh nghiệp 1.135,3 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

Do vậy, mức tăng trưởng của lãi trước thuế FPT chỉ còn 19,7%, đạt 1.539,4 tỷ đồng; lãi ròng 1.259,6 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần FPT đạt 16.228 tỷ đồng, tăng hơn 19,2%; lãi trước thuế 2.936,2 tỷ đồng, tăng gần 21%.

So với chỉ tiêu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, doanh thu thuần và lãi trước thuế FPT đã hoàn thành lần lượt 54,4% và 47,3% kế hoạch đề ra.

FPT cho biết, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế sau nửa đầu năm 2021 chủ yếu nhờ khối công nghệ và viễn thông.

Cụ thể, lĩnh vực công nghệ đem về 1.306 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 35,1% so với cùng kỳ và chiếm 44% tỷ trọng LNTT của tập đoàn. Trong khi đó, khối viễn thông đạt 1.197 tỷ đồng LNTT, tăng 27,6% và chiếm 41% tỷ trọng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản FPT tại ngày 30/6/2021 đạt 46.980 tỷ đồng, tăng 12,6% so với số đầu kỳ, trong đó chiếm chủ yếu tài sản là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.532 tỷ đồng (tăng 24,9%); các khoản phải thu ngắn hạn 6.676 tỷ đồng (tăng 6,56%); tài sản cố định 8.292 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,3%).

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của FPT tại ngày cuối kỳ là 26.923 tỷ đồng, tăng 16,4%; vốn chủ sở hữu 20.054,7 tỷ đồng, tăng 11,7%.

Hữu Bật/NĐT

Xem thêm

Xi măng lại tăng giá hàng loạt

Thứ ba, 10/05/2022 Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, từ đầu tháng 5 hàng …

Ngành công nghiệp thực phẩm từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa

Thứ hai, 09/05/2022 Ngành công nghiệp thực phẩm (CNTP) của Việt Nam đang có xu …